VĂN HÓA GREPACO

Toàn thể nhân viên Grepaco quyết tâm xây dựng và và hành động trên tinh thần tuân thủ nguyên tắc văn hóa Công ty.

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN GREPACO

 1. Chuyên nghiệp & cam kết
 2. Tôn trọng tổ chức & khách hàng
 3. Tư cách & đúng giờ
 4. Thiện chí & hợp tác
 5. Nghiêm túc & thân thiện

NHÂN VIÊN CHÚNG TA LÀM VIỆC VÌ

 1. Vì khách hàng
 2. Vì chính mình
 3. Vì Grepaco

10  NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY GREPACO

 1. Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả
 2. Khách hàng là bạn, là tài sản vô giá của công ty, khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu, mọi thành viên công ty phải tôn trọng, bảo vệ và phát triển nguồn tài sản vô giá này
 3. Nuôi dưỡng sự đam mê
 4. Minh bạch trong mọi công việc và hành động
 5. Bảo Tín Đạt tồn tại dựa trên sự sáng tạo, cống hiến và văn hóa phục vụ
 6. Sự ưu tú của cá nhân tạo ra sự khác biệt của tổ chức
 7. Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa của công ty
 8. Luôn sát cánh và động viên
 9. Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đối mới
 10. Trọng dụng đề bạt tài năng

5 TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN GREPACO

 1. Không nói lý do – chỉ nói kết quả
 2. Trước khi làm tốt – Hãy làm đúng
 3. Không tranh cãi – chỉ nói giải pháp
 4. Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến
 5. Không vụ lợi – Hãy hưởng theo năng lực của mình

 4 TRIẾT LÝ VĂN HÓA CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN GREPACO

 1. Hành động nhanh dứt khoát
 2. Giữ bản thân luôn vui tươi
 3. Thái độ ân cần chu đáo
 4. Làm việc chăm chỉ hiệu quả

GREPACO – CÔNG TY BẢO TÍN ĐẠT

Chuyên sản xuất Túi Vải Không Dệt (tui vai khong det)