Tag - VCCI

GREPACO THAM DỰ HỘI THẢO QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Ngày 14/06/2017, tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận – TP Biên Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Thìn đại diện Grepaco – Công ty Bảo Tín Đạt tham dự hội thảo quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với hội doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai tổ chức. Hội thảo quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế đúc kết nhiều bài học quý [...]

GREPACO – CÔNG TY BẢO TÍN ĐẠT GIA NHẬP TỔ CHỨC VCCI

Ngày 27/12/2016 tại văn phòng VCCI TPHCM (Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam), Grepaco chính thức gia nhập tổ chức VCCI. Với hơn 3000 doanh nghiệp hội viên, đây là cơ hội để Grepaco tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ với các doanh nghiệp và đây cũng là thị trường mà Grepaco đang hướng tới. VCCI là tổ chức phi chính phủ nhưng được sự hỗ trợ của chính phủ để quán triệt các đường [...]