Monthly Archives - June 2017

GREPACO THAM DỰ HỘI THẢO QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Ngày 14/06/2017, tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận – TP Biên Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Thìn đại diện Grepaco – Công ty Bảo Tín Đạt tham dự hội thảo quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với hội doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai tổ chức. Hội thảo quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế đúc kết nhiều bài học quý [...]